Wyniki badań w kierunku dziedzicznych schorzeń u Goldenów 

Właściciel
Adres email
Hodowca
Nazwa , przydomek
Rejestracja oddziałowa
Nr rodowodu
Nr tatuażu
Data urodzenia    (dd.mm.rrrr)
Płeć

 
 
 
WYNIKI BADAŃ
 
Stawy biodrowe

Wpis do rodowodu

Data badania    (dd.mm.rrrr)
Miejscowość
Imię i nazwisko lekarza
  
Stawy łokciowe

Wpis do rodowodu

Data badania    (dd.mm.rrrr)
Miejscowość
Imię i nazwisko lekarza
 
Oczy
Katarakta

Jaskra

Atrofia siatkówki

Lipidoza rogówki

Podwinięcie lub wywinięcie powieki

  
Wpis do rodowodu

Data ostatniego badania   (dd.mm.rrrr)
Miejscowość
Imię i nazwisko lekarza
 
 
 
Tarczyca

Data ostatniego badania    (dd.mm.rrrr)
Miejscowość
Imię i nazwisko lekarza
  
Serce

Data ostatniego badania    (dd.mm.rrrr)
Miejscowość
Imię i nazwisko lekarza
  
Nerki

Data ostatniego badania   (dd.mm.rrrr)
Miejscowość
Imię i nazwisko lekarza
 
 
 
OJCIEC
Nazwa , przydomek
Rejestracja oddziałowa
Nr rodowodu
Nr tatuażu
Data urodzenia    (dd.mm.rrrr)
 
Stawy biodrowe

Stawy łokciowe

Oczy

Tarczyca

Serce

Nerki

 
 
 
MATKA
 
Nazwa , przydomek
Rejestracja oddziałowa
Nr rodowodu
Nr tatuażu
Data urodzenia    (dd.mm.rrrr)
Stawy biodrowe

Stawy łokciowe

Oczy

Tarczyca

Serce

Nerki

 
 
 
 
UWAGI
 

 
 
 
 
 


Wszelkie uwagi mile widziane.


cofnij