ZASADY PRZYZNAWANIA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONATU PIĘKNOŚCI F.C.I.

cofnij


A. PSY RAS NIE PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności psy tych ras muszą uzyskać cztery certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów, niezależnie od liczby konkurentów, jeden z tych czterech certyfikatów (CACIB) musi być uzyskany w kraju zamieszkania właściciela psa lub w kraju pochodzenia rasy.
Niemniej w przypadku niewielkich krajów, gdzie wystawy organizowane są rzadko można wybrać kraj sąsiedni, gdzie będzie mógł być uzyskany CACIB.

B. PSY RAS PODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności psy tych ras muszą uzyskać w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB), niezależnie od liczby konkurentów. W okresie co najmniej jednego roku i jednego dnia-nie bierze się pod uwagę daty próby,co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą" podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

ZASADY WSPÓLNE DLA GRUP A i B.
O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące w następujących klasach:

Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów i suk ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują. Kiedy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włosową,umaszczeniem itp. Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie jeden CA-CIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów.

Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Standardów.
Obowiązuje zasada, że pies (suka) uzyskujący CACIB na wystawie otrzymuje automatycznie CWC oraz tytuł „Najlepszy Pies/Suka w Rasie".


cofnij