REGULAMIN KONKURSU
"MŁODY PREZENTER"

zatwierdzony 26 listopada 1995 roku.

cofnij

Konkurencja Młody Prezenter ma na celu wybranie najlepszego sposobu pokazania urody psa, ma służyć edukacji kynologicznej młodzieży i w tym celu organizowana będzie obowiązkowo na międzynarodowych oraz w zależności od uznania i możliwości organizatorów na wystawach krajowych i klubowych.

 1. Konkurencja jest rozgrywana w dwóch grupach wiekowych:
  • grupa I od 9 do 12 lat,
  • grupa II od 13 do 18 lat (do końca roku kalendarzowego).
 2. Zgłoszenia pisemne przesłane na adres organizatora w tym samym terminie jak zgłoszenia psów, powinny zawierać dane: imię i nazwisko prezentera, datę urodzenia, rasę, nazwę i numer PKR psa z którym młody prezenter będzie występował. Pies może być zgłoszony tylko do konkursu Młody Prezenter, ale musi odpowiadać tym samym warunkom jak przy zgłoszeniu na wystawę. Dopuszcza się zmianę psa zgłoszoną przed konkursem.
  Od momentu rozpoczęcia konkursu do jego zakończenia prezenter nie może zmienić psa, poza wyjątkowymi sytuacjami i za zezwoleniem sędziego.
 3. Organizator wystawy zobowiązany jest zamieścić informacje o konkurencji Młody Prezenter w ulotce reklamującej wystawę, a także potwierdzić pisemnie przyjęcie zgłoszenia, a w katalogu wystawy zamieścić szczegółową informację o przebiegu konkursu oraz podać listy uczestników.
 4. Oceny konkurencji Młody Prezenter dokonują sędziowie kynologiczni, którzy posiadają uprawnienia.
 5. Eliminacje odbywają się na ringu wydzielonym do tej konkurencji, ocena dokonywana jest indywidualnie przez sędziego. Czas trwania eliminacji wyznaczony jest od godziny rozpoczęcia wystawy, do godziny określonej przez organizatorów na rozegranie finałów. Ocena może być dokonywana grupowo lub indywidualnie tak, aby ocenione były wszystkie dzieci zgłoszone do konkursu.
 6. Punktacja.
 7. Uczestnicy eliminacji oceniani są indywidualnie; ci którzy wykonują poprawnie wszystkie zadania otrzymują 5 pkt, indeks (o ile nie dostali go wcześniej) i kwalifikacje do finałów. Do drugiego etapu kwalifikuje się 4 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali najwyższą ocenę w eliminacjach. W finale sędzia przyznaje lokaty od l do 4 w każdej grupie wiekowej.

  Punktacja dla obu grup:

  • 1 lokata 10 pkt
  • II lokata 8 pkt
  • III lokata 6 pkt
  • IV lokata 4 pkt

  Z porównania zwycięzców grup wiekowych wybiera się Zwycięzcę Dnia, który otrzymuje dodatkowo 5 pkt.

  Kryteria oceny prezentera:

  • ogólne wrażenie pary: prezenter i pies,
  • prawidłowość i sprawność pokazu z psem własnym i obcym,
  • przestrzeganie kolejności zadań, dokładność wykonania poleceń sędziego,
  • panowanie nad psem,
  • umiejętność pokazania psa zależnie od rasy,
  • kulturalny, troskliwy kontakt z psem,
  • kondycja i przygotowanie psa do pokazu,
  • sprawność organizacyjna (punktualność, spostrzegawczość, właściwe ustawianie się).

  Oceny i punkty sędzia wpisuje na specjalnie przygotowane karty.

 8. Punktacja liczona jest przez jeden sezon wystawowy, a finał połączony z przyznaniem tytułu Najlepszego Młodzieżowego Prezentera Roku, rozgrywany będzie na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu.
 9. Koordynatorem konkursu Młody Prezenter jest Oddział w Poznaniu ZKwP. Organizatorzy tego konkursu w innych oddziałach przesyłają wyniki (oryginały karty oceny) do koordynatora. Klasyfikacje uczestników prowadzi Oddział w Poznaniu i w oparciu o posiadane dane zaprasza na finał 10 najlepszych prezenterów z każdej grupy wiekowej.
 10. Opłaty za udział w konkursie Młody Prezenter wyznacza i pobiera oddział organizujący wystawę.

Finał konkursu „Młody Prezenter"
rozgrywany na Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu

 1. W finałach może wziąć udział maksymalnie 10 juniorów z grupy młodszej i 10 z grupy starszej, którzy kwalifikują się zbierając punkty w eliminacjach przez cały sezon wystawowy na zawodach w kraju i za granicą łącznie.
 2. W obu grupach wiekowych wybiera się czterech najlepszych zawodników i przyznaje im lokaty od l do 4; dodatkowo pierwszemu w grupie młodszej przyznaje się tytuł Zwycięzca Grupy Młodszej, a pierwszemu w grupie starszej Zwycięzca Grupy Starszej.
 3. Tytuł „Mistrz Polski" przyznawany jest w porównaniu obu Zwycięzców grup, a drugi w tym porównaniu otrzyma tytuł „Wicemistrz Polski".
 4. Do wszystkich zebranych w ciągu roku punktów należy dodać te zdobyte w finale. Junior z największą liczbą punktów otrzymuje tytuł „Prezentera Roku", drugi - „Pierwszy Wiceprezenter Roku", trzeci -„Drugi Wiceprezenter Roku".
 5. O prawo reprezentowania Polski na wystawie Cruffa w Birmingham w Anglii walczą ze sobą Mistrz Polski i Prezenter Roku (o ile nie jest to ta sama osoba).
 
cofnij